Zabezpečovacie systémy

Výhody kamerového informačného systému:

 • vysoký prevenčný účinok kamerového systému na veľký počet potencionálnych páchateľov trestnej činnosti. Krádeže, vandalizmus, násilná trestná činnost, šikana
 • ochrana súkromného a firemného majetku ako aj osôb
 • možnosť dodatočného dohľadania udalostí v zázname, identifikácia páchateľa a jeho následné usvedčenie
 • 24 hodinový monitoring stráženého priestoru. Úplný  prehľad o tom, kto se pohybuje vo vašom objekte, alebo vašej firme
 • vzdialený dohľad pomocou internetového pripojenia cez váš mobilný telefón, alebo pc
 • nízke prevádzkové náklady
 • cenová dostupnosť

 

Typy kamerových systémov

Analógové kamery

Prvotná technológia cctv systémov v dnešnej dobe už nespĺňa nároky na kvalitu obrazu a jej vývoj ďalej nepokračuje. Montuje sa ešte v prípadoch kedy zákazník nepotrebuje mať obraz /záznam vo vysokej kvalite a nie sú kladené zvýšené nároky na identifikáciu osôb, predmetov a činností v zázname.

AHD kamery

Analógové kamery s mierne zvýšenou rozlišovacou schopnosťou ako aj možnosťou vedenia metalickej kabeláže na väčšie vzdialenosti až okolo 500m.

IP kamery

Digitálne spracovanie obrazu vo vysokom rozlíšení, množstvo inteligentných funkcii, bez deformácii obrazu a širší záber ako pri analógových kamerách. Zachytenie detailov aj pri pohybujúcich sa objektoch a osobách. Nezanedbateľnou výhodou je aj rýchly vývoj IP technológie, čo napomáha k neustálemu znižovaniu nákladov na kvalitné kamery. Nevýhoda oproti analógovým kamerám je obmedzený dosah vedenia kabeláže do 100m ktoré sa dá eliminovať pridávaním aktívnych prvkov na prenos dát na väčšiu vzdialenosť.

 

Ak Vás informácie o kamerovom informačnom systéme zaujali a mali by ste záujem využívať jeho výhody, spoločnosť ITbubble servis Vám rada a bezplatne navrhne vhodný plán inštalácie, prispôsobený Vašim podmienkam a jej cenovú ponuku.

 

Ochrana objektov – Jablotron

 • naša spoločnosť na prianie zákazníkov inštaluje profesionálne zabezpečenie od spoločnosti Jablotron. Ide o  rozšíriteľné, diaľkovo ovládané, jednoducho nastaviteľné zariadenie, naviac vo veľmi efektnom designe
 • JABLOTRON 100 je revolučný bezdrôtový / zbernicový systém určený na ochranu objektov. Je vhodný pre obytné priestory, ale aj obchody, kancelárie, sklady, dielne a pod. Zariadenie môže hlásiť vlámanie, požiar, zdravotné ťažkosti, prepadnutie prípadne ďalšie problémy
 • tento systém ponúka aj domácu automatizáciu (ovládanie spotrebičov na diaľku, riadenie kúrenia, zapínanie spotrebičov detektorom pohybu, detektorom otvorenia alebo diaľkovým ovládačom
 • pre viac informácií: www.jablotron.com